Matlab - Kunnskapsbase - NTNU (2023)

Norsk versjon -Matlab

Programvareinformasjon

MATLAB er det mest brukte numeriske matematikkverktøyet på NTNU. MATLAB har over 300 funksjoner og kan brukes til å løse for eksempel lineære ligninger, differensialligninger, polynomer og integrasjon. Du kan også legge til dine egne funksjoner.

MATLABs funksjonalitet kan utvides med verktøysett for å løse spesifikke typer problemer. SIMULINK er et verktøy for å simulere dynamiske ikke-lineære systemer. Alt dette gjør MATLAB til et veldig generelt og nyttig system.

MATLAB har kommandoer for 2D- og 3D-bilder. Bilder kan også eksporteres for bruk i publikasjoner.

MATLAB inkluderer et programmeringsspråk på høyt nivå. Det er også et C- og Fortran-miljø.

Å Matlobe:Problemet er uthevet

Lisensinformasjon

nettstedslisens: Lisensen gir tilgang til Matlab, Simulink og 65 verktøysett. Matlab er tilgjengelig for Windows, Mac OS X og UNIX/Linux.

Brukt avulike avdelinger ved NTNU.

Merk følgendeat programmet kun kan brukes til akademisk arbeid og ikke til kommersielt arbeid.

Last ned/installer/kjør:

 • varebilProgramvaresenter
 • varebilProgramvarefarm
 • varebilAppsTotal

Merk at alle 65 "verktøysett" installeres automatisk under en standard full installasjon. Dette krever opptil 5 GB plass på harddisken. Du trenger ikke alle 65, så det anbefales at du velger en tilpasset installasjon og bare installerer verktøysettene du trenger. Hvis du trenger flere senere, kan de installeres.

Databehandleravtale

Matlab kreverdatabehandleravtale.

Land: I løpet av.

Kontrakt dla NTNU

Det har NTNU kontrakt påalle ansatte og studenterfor enkeltbrukerinstallasjon og bruk av lisensservere. Programmet kan installeres på NTNU-maskiner samt på ansattes og studenters datamaskiner.

Tilenkeltbrukerinstallasjon, tildeles hver maskin en lisensfil som bare kan brukes på den maskinen. Matlab brukes da offline. Dette er den vanligste måten å bruke Matlab på. Avved å bruke en lisensserver, vi bruker en lisensfil som er lagret på NTNU og må være koblet til Internett. Da må vi være koblet til NTNU-nettverket for å bruke Matlab – enten direkte eller via VPN fra andre nettverk.

Enkel brukerinstallasjon

Enkeltbrukerinstallasjon (frittstående installasjon) installerer en lisensfil på datamaskinen din, slik at du kan bruke Matlab uten å koble til Internett. Vær oppmerksom på at for slike installasjoner må lisensfilen fornyes årlig ved fornyelse av NTNUs MathWorks-avtaler.

Lisensering skjer i 3 faser:

 1. Opprett en Mathworks-konto - knyttet til ditt NTNU-navn og e-postadresse. Merk at e-postadressen må inneholde domenenavnet ntnu.no (studenter: stud.ntnu.no), så bruk en NTNU e-postkonto. Dette gjøres en gang. Du vil motta en e-post fra Mathworks som du må bekrefte.
 2. Kontoen din må være knyttet til NTNUs lisensavtale. I følge kontrakten skal du være registrert som "lisensiert sluttbruker".
 3. Aktivering: Du vil motta en lisensfil for maskinen som programvaren er installert på.

Aktiveringsnøkkelen knyttet til kontrakten brukes til å utføre aktivitetene ovenfor. Du kan også bruke lisensnummeret ditt for å fullføre trinn 2.

Du kan utføre trinn 1-3 under programinstallasjonen hvis du er koblet til Internett under installasjonen. Mathworks vil automatisk installere lisensfilen på datamaskinen din. Alle som allerede har en konto kan fullføre punkt 1 og 2.

Installer uten internettlisens

Du kan også installere Matlab uten å koble til Internett. Bruk nøkkelen for å installere filen. Du må være koblet til Internett og fullføre trinn 1-3 før eller etter installasjonen. Installasjonsnøkkelfilen ligger på Matlabs nedlastingsside påApper.ntnu.br

Du kan opprette en konto påMathworks lisenssenter. Du kan også følge trinn 1-3 der. Bruk aktiveringskoden og skriv inn datamaskinens ID (verts-ID for Windows- og Linux-datamaskiner). Du vil motta en lisensfil på e-post eller filen sendes til enheten din. Det er best å gjøre dette før installasjon. Du vil også motta en nøkkel for å installere filen.

Lisensiert Matlab etter installasjon

Du kan også få en lisens fra Matlab etter installasjon. Du må være koblet til Internett for å fullføre prosedyren.

 • Velg Hjelp / Lisenser / Aktiver programvare. Det er også installert et lite program som lar deg kjøre lisensen.
 • På Windows: velg Programmer, Matlab og Aktiver Matlab.
 • På Linux: bruk activ_matlab.sh. Vi kan også, som et første skritt, opprette en konto hvis vi ikke allerede har en.
 • På OS X, høyreklikk Matlab i applikasjonsmappen og klikk Vis pakkeinnhold. Velg Aktiver.

Hvis du har Matlab fra før

Hvis du allerede har Matlab installert, kan du endre lisensen din fra å bruke en lisensserver til en enkeltbrukerinstallasjon uten å installere Matlab på nytt. Hvis du vil beholde lisensen din med lisensserveren, er det også mulig. I tilfelle du installerer en annen utgave av Matlab enn den du installerte, bruk aktiveringskoden på nytt og skaff en ny lisensfil (punkt 3). Lisensnummer og NTNU lisensavtale er som før (1 og 2).

Fornyelse av førerkort

MATLAB-lisensen er kun gyldig i ett år. Når lisensen din er i ferd med å utløpe, vil du motta et varsel når du åpner MATLAB.

Hvis du starter MATLAB rett før lisensen utløper, vil lisensen automatisk fornyes. Du kan også starte gjenoppretting manuelt ved å klikkeVennligst hjelpLisenseringOppdater din nåværende lisens.

Hvis det er en stund siden sist du brukte MATLAB, kan lisensen din ha utløpt. I dette tilfellet vil automatisk fornyelse ikke fungere. I stedet, når du starter MATLAB, vises aktiveringsvinduet. Du vil bli bedt om å oppgi brukernavn og passord for MathWorks-kontoen din (samme som under den opprinnelige MATLAB-installasjonen).

Les mer omTinstallasjon og aktivering.

Den samme brukeren kan installere Matlab på flere datamaskiner.

Inngang

I Matlab kan du kjøre en enkel demonstrasjon med eksempelberegninger ved å bruke "intro"-kommandoen.

Du kan se en mye mer detaljert demonstrasjon av Matlab og dets funksjoner ved å skrive inn "demo"-kommandoen.

Dokumentasjon og instruksjoner

Informasjon om bruk av Matlab finner du påMathWorks: Dokumentasjon for MathWorks-produktfamilien

Se påIntroduksjonsguide. Denne finner du i Hjelp og som PDF.

Funksjonene i verktøykassene er tilgjengelige i tillegg til de vanlige funksjonene i Matlab. Hvis du skriver «hjelp», får du opp en liste over hjelpeemner. I denne listen kan vi se hvilke verktøysett som er tilgjengelige. For eksempel kan vi finne:

simulink/simulink - SIMULINKtoolbox/control - Control System Toolbox.images/images - Image Processing Toolbox.nnet/nnet - Neural Network Toolbox.nnet/nndemos - Nevrale nettverksdemonstrasjoner og applikasjoner.toolbox/optim - Optimization Toolbox.toolbox/pde - Djelomično Differentiaalvergelijking Toolbox.toolbox/sign - Alati for oppløsning signala.toolbox/stats - Statistiske gegevens.

For mer informasjon om hvert verktøysett, skriv inn "hjelpeemne", for eksempel:

hjelpe-/pde-boks

MATLAB på Internett

Matlab Online er en tjeneste hvor vi kan bruke Matlab ved hjelp av en nettleser. Vi får interaktiv tilgang til Matlabs brukergrensesnitt – alle kommandoer og funksjoner. Vi kan utføre beregninger, lage, lagre og kjøre Matlab-programmer (skript). Vi kan dele data og filer med andre MATLAB-brukere.

Se merhttp://se.mathworks.com/products/matlab-online/

Matlab mobil

Vi kan utføre beregninger i Matlab fra våre mobiltelefoner og nettbrett. Det utføres ingen beregninger på mobiltelefon eller nettbrett – de foregår i Matlab Online eller i Matlab på datamaskinen.

Vi bruker Matlab Mobile App for Android og IOS. Vi kan sette opp en tilkobling til Matlab Online og til en eller flere datamaskiner på Internett. Datamaskinen kan være PC, Mac og Linux. Vi kan da gjøre beregninger der vi er koblet sammen. Matlab må kjøres på datamaskinen vi er koblet til og kommandoen "Connector on" må utføres i Matlab.

Mer informasjon:http://se.mathworks.com/products/matlab-mobile/

Matlab PC Drive for Mac

Takket være denne tjenesten er de samme Matlab-filene tilgjengelige på våre PC-er og Mac-er, i Matlab Online og Matlab Mobile.

Vi installerer Matlab Drive Connector på vår PC eller Mac. En mappe som heter "Matlab Disk Folder". den utføres deretter på maskinen vår. Automatisk synkronisering finner sted mellom denne mappen og fillageret som Matlab Online har tilgang til. Dette betyr at alt vi lagrer i Matlab Drive-mappen på vår PC og Mac er tilgjengelig i Matlab Online. Omvendt er alt vi lagrer i Matlab Online tilgjengelig på våre PC-er og Mac-er. Og vi finner det samme i Matlab Mobile.

For mer informasjon og for å installere Matlab Drive Connector, se:http://se.mathworks.com/products/matlab-drive/

Verktøysett varierer i størrelse og det anbefales at du bare installerer det du trenger.

For informasjon om hvert verktøysett, se:Produkter og tjenester

Avtalen inkluderer følgende verktøysett:

 • 5G-verktøysett
 • Luftfartsblokker satt
 • Et sett med luftfartsverktøy
 • Antenneverktøykasse
 • Lydverktøysett
 • Verktøysett for automatisert kjøring
 • Verktøysett for bioinformatikk
 • Et sett med kommunikasjonsverktøy
 • Computer Vision Toolkit
 • Verktøysett for kontrollsystemer
 • Verktøykasse for bøyde beslag
 • DSP System Toolkit
 • Verktøysett for datainnsamling
 • Databaseverktøy
 • Verktøysett for dataoverføring
 • Dyplæringsverktøy
 • Økonometrisk verktøysett
 • Innebygd koder
 • HDL-koderfilterdesign
 • Et verktøy for finansielle instrumenter
 • Et sett med økonomiske verktøy
 • Fixed point designer
 • Fuzzy logikkverktøy
 • Kody GPU
 • Globalt optimaliseringsverktøysett
 • Koder HDL
 • HDL-verifikator
 • Verktøy for bildeanskaffelse
 • Bildebehandlingsverktøy
 • Verktøykasse for instrumentkontroll
 • LTE HDL-verktøysett
 • LTE Toolkit
 • kody MATLAB
 • MATLAB kompilator
 • MATLAB-Compiler-SDK
 • MATLAB-rapportgenerator
 • Kartleggingsverktøykasse
 • Modellverktøysett for prediktiv kontroll
 • Modellbasert kalibreringsverktøy
 • OPC verktøykasse
 • Optimaliseringsverktøy
 • Parallelt dataverktøy
 • Verktøy for partiell differensialligning
 • Phased Array Toolkit
 • Polispace-bugsøker
 • Sjekker Polyspace-koden
 • Et sett med drivlinjeblokker
 • Verktøy for forebyggende vedlikehold
 • RF blokksett
 • RF-verktøysett
 • Risikostyringsverktøy
 • Verktøysett for robotikksystem
 • Et solid sett med inspeksjonsverktøy
 • Et sett med verktøy for tilkobling av sensorer og overvåking
 • Signalbehandlingsverktøy
 • SymBiology
 • SimEvents
 • Simscape
 • Simscape fremdriftssystem
 • Simscape Electric
 • Simscape væsker
 • Multibody med Simscape
 • 3D-animasjon i Simulink
 • Simlink kontroll
 • Inspektør hjem Simulink
 • Kody Simulink
 • Kontrolldesign i Simulink
 • Simulink rekkevidde
 • Simulink designoptimalisering
 • Simulink prosjektkontroller
 • Simulink-skrivebord i sanntid
 • Kody PLC Simulink
 • Simulink i sanntid
 • Simulink rapportgenerator
 • Krav til Simulink
 • Test Simulink
 • Link til regnearket
 • Statusstrøm
 • Statistikk og maskinlæringsverktøy
 • Et symbolsk matematisk verktøy
 • Verktøysett for systemidentifikasjon
 • Tekstanalyseverktøy
 • Et sett med handelsverktøy
 • Et sett med dynamiske kjøretøyblokker
 • Verktøykasse kjøretøy nettverk
 • Vision HDL Toolkit
 • WLAN-verktøysett
 • Wavelet verktøykasse

Interaksjon med annen programvare

MATLAB - NAG Toolkit

NTNU leverer verktøysettet MATLAB - NAG. Verktøysettet gir NTNU ansatte og studenter alle subrutinene i NAG (Numerical Algorithms Group) bibliotek med numeriske subrutiner. Biblioteket inneholder alle underrutinene til Fortran-biblioteket, så det er ikke nødvendig å installere Fortran-biblioteket. Verktøykassen er tilgjengelig i mappenkampus\Matlabpå Progdist. Hvordan installere se filencampus\Matlab\NAG_Installation.txteller følg densjef(kun på norsk).

Mer informasjon:http://www.nag.co.uk/numeric/MB/start.asp

Demonstrasjoner og brukermanual:NAG Toolbox - Produktdemonstrasjon

Film NAG YouTube:Omvisning i NAG Toolbox

Maple Toolbox firma MATLAB

Maple-verktøykassen er tilgjengelig for MATLAB. Klon brukes ofte i symbolske og numeriske beregninger. Det kan være et alternativ til en symbolsk verktøykasse.

SeMatlab-tilkoblingJegUtvid MATLAB med Maple og NAG(på norsk).

Hjelp brukere

NTNU-studenter kan sende spørsmål direkte til MathWorks - opsupport@mathworks.se.Vennligst skriv på engelsk siden spørsmål kan sendes inn i MathWorks-nettverket. Ikke glem å bruke student-e-postadressen din,@stud.ntnu.no.

Kursy online MathWorks

Alle brukere som er tilknyttet NTNU campus-dekkende lisens erlegges inn automatiski alle tilgjengelige nettkurs. For å få tilgang til opplæringen trenger du:

1. besøkhttp://matlabacademy.mathworks.com
2. Klikk "Se mine kurs" og logg på MathWorks-kontoen din

Etter at du har registrert deg, kan du se hele listen over tilgjengelige kurs.

Brukere som ikke er tilknyttet NTNU campus-dekkende lisens må besøkedenne sidenfor å koble MathWorks-kontoen din til lisensen din.

Mansjettknapper

se også

 • Klone
 • Numerisk bibliotek med NAG-underrutiner

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Matlab påMathWorks, Inc.

Gå tilbake til programvareoversikten:Flere programvareprodukter| På:Programvare

FAQs

How to use MATLAB for free? ›

Basic version of MATLAB Online: A basic version of MATLAB Online provides 20 hours per month of free use and access to 10 commonly used toolboxes. This can be useful if you don't have access to MATLAB Online and would like to do light work or run basic MATLAB code and Simulink models shared by others.

What kind of language is Matlab? ›

MATLAB is a high-level programming language designed for engineers and scientists that expresses matrix and array mathematics directly. You can use MATLAB for everything, from running simple interactive commands to developing large-scale applications.

Can I practice MATLAB for free? ›

MATLAB Onramp Practice

Practice your introductory MATLAB skills with these simple coding problems. These problems are based on the skills you learn in MATLAB Onramp, a free, two-hour tutorial on introductory MATLAB features and workflows.

Can you get MATLAB for free as a student? ›

More than 2,200 schools have a Campus-Wide License, which provides unlimited use of MATLAB and Simulink to all students, faculty, staff, and researchers, on and off campus, on any device. To gain access to these tools, create a MathWorks Account using your university email address.

Can you use MATLAB without a license? ›

Without a license, you can still use MATLAB Mobile with limited functionality, as long as you have a MathWorks Account. If you do not have a MathWorks Account, the application allows you to create one. If you have a license, you can link your license to the account.

Is MATLAB easy for beginners? ›

This course is a general Matlab Programming, and it means that all the majors can benefit from this course. Matlab Programming is an easy and understandable programming language and is an excellent choice for learning before starting other programs like Java, Python, C, and C++.

Is MATLAB good for beginners? ›

Become a Good Matlab Programmer in 30 Days (Udemy)

It's a great pick for beginners, as you don't need prior programming experience to complete it. All you need to get started is a MATLAB software in your system — then you're ready to go!

Is MATLAB for Python free? ›

Unlike Python, MATLAB code is proprietary, which means it's owned and licensed by someone else for money. It's a high-level programming language normally used for numerical computing, data analysis, and visualization.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated: 10/20/2023

Views: 5841

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.